Kamis, 24 April 2014

MEMBERI ZAKAT KEPADA ANAK SENDIRI

Alaikum salam,

Boleh seseorang memberikan zakat kepada anaknya sendiri, dengan catatan secara hukum nafakah anak tersebut tidak lagi menjadi kewajibannya.
Lihat Bughyah al-Mustarsyidin, hal. 219.
(مسألة : ب ك) : يجوز دفع زكاته لولده المكلف بشرطه إذ لا تلزمه نفقته ولإتمامها على الراجح ، وإن كان فقيراً ذا عيلة ، وكان ينفق عليه تبرعاً ، بخلاف من لا يستقل بنفسه كصبي وعاجز عن الكسب بمرض أو زمانة أو عمى لوجوب نفقته على الوالد ، فلا يعطيه المنفق قطعاً ولا غيره على الراجح ،
"Boleh memberikan zakat kepada anak sendiri yang mukallaf dengan syarat-syaratnya, karena anak tersebut tidak wajib diberi nafkah dan tidak wajib disempurnakan nafakahnya berdasarkan pendapat yang kuat walaupun anak tersebut fakir dan punya keluarga, walaupun orang tua memberikan nafakah kepada anak tersebut secara tabaru'. Sebaliknya, anak yang tidak bisa mencari rizki senderi seperti anak kecil, sakit, terlalu tua dan buta, mereka wajib dinafakahi dan ayah tidak boleh memberikan zakat untuk mereka. Kepada mereka tidak boleh diberikan zakat oleh si munfiq tath'an dan tidak boleh dari orang lain berdasarkan  pendapat yang kuat."

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

close