Rabu, 24 Januari 2018

DOWNLOAD KITAB AS-SALSAL AL-MADKHAL

Kitab as-Salsal (kerap disebut dengan silsil madkhal) adalah kitab yang mengenalkan perubahan kata dalam bahasa Arab dan pengelompokannya dengan sistematis dan dilengkapi tabel. Ulasan ilmu sharaf (morfologi) diulas dengan begitu mudahdan jelas. Menurut Syaikh Abdul Hamid, beliau merujuk dari pelbagai kitab sharaf seperti al-Bina wal asas (Syaikh Ahmad Rusydi w. 1251 H), Tashrif al-izzi (Syaikh`Izzuddin w. 655 H), al-Madkhal ila ilm ash-sharf (Syaikh Fath al-Qudsi), Murah al-arwah (Syaikh Ahmad ibn Ali), al-Maqshud fi ash-sharf (Imam Abu Hanifah), asy-Syafiyyah fi ilm tashrif (Syaikh Ibn Hajib w. 646 H.), at-Tarshif (Syaikh Abdurrahman al-Mursyidi), Alfiyah ibn Malik (Ibnu Malik w. 672 h.) dan lain-lain.

Syaikh Abu Hamid menyelesaikan kitab ini pada hari senin 12 Rabiul Awwal tahun 1302 H atau 18 Kiahk
setara Ahad malam, 28 Desember 1884.

 
عنيت دار الكتب الإسلامية بطبع كتاب السلسل المدخل في علم الصرف الذي ألفه الشيخ أبي حامد محمد إلياس الجاوي القندلي؛ فإنه كان ولا يزال كتابا بديعا لكثرة فوائده وتحرير مقاصده مع وضوح عباراته ولطف إشاراته وقد احتوى على مهمات هذا الفن مع تحرير حسن متقن؛ فجزى الله مؤلفه أحسن الجزاء، 

Download silakan klik:
SEMOGA BERMANFAAT

1 komentar:

close