Minggu, 14 Januari 2018

DOWNLOAD KITAB DALIL-DALIL MATAN TAQRIB

Kitab Fiqh masa kini dengan judul At-Tahziib fii Adallah min al-Ghayah wa at-Taqrib karangan Dr. Mustafa Dib al-Bugha merupakan kitab yang melengkapi kitab matan al-Gayah dengan dalil-dalil syar'i dari al-Qur'an, Hadis, ijma' dan qiyas. Kitab ini sangat penting dipelajari oleh kaum muslimin bermazhab syafi'i untuk memantapkan amalan kita dalam segala hukum yang kita amalkan sehari-hari.
Untuk Dowload silakan klik: DOWNLOAD

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

close