Kamis, 04 Januari 2018

DOWNLOAD KITAB MATAN ARBA'IN AN-NAWAWIYAH

KITAB MATAN ARBA'IINA AN-NAWAWIYAH
Kitab kumpulan 40 hadis karangan Imam An-Nawawi ini merupakan kitab mata pelajaran wajib untuk santri kelas dua dalam kurikulum Dayah Aceh sehingga santri yang pernah mondok di Dayah Aceh Minima dua tahun pasti mengenal dan tidak asing dengan kitab ini.
Kitab ini sangat digemari dalam kazanah keilmuan Islam sehingga kitab kecil ini dikaji berulang kali di mana-mana. Di Pesantren, di Madrasah, Di Sekolah, Di Perguruan tinggi, majelis ta’lim dan segala bentuk kajian kitab ini selalu menjadi materi inti sebagai sumber kajian dan dikaitkan dengan berbagai disiplin ilmu secara luas.
Banyak sekali kitab-kitab Syarah Hadis yang ditulis oleh para ulama yang menjadikan kitab kecil ini sebagai matannya ada uraian dan syarahnya tidak terlalu panjang ada pula dengan ulasan yang lauas dan mendalam sehingga menjadi sebiuah kitab dengan beberapa jilid.
Di antara ulama yang mensyarah kitab ini adalah:
1. Imam an-Nawawi (wafat th. 676 H), yang sekaligus sebagai penulis dan hadits Arba’iin.
2. Imam Ibnu Daqiqil ‘Ied (wafat th. 702 H).
3. Imam Ibnu Rajab (wafat th. 795 H), dalam kitabnya Jaami’ul ‘Uluum wal Hikam.
4. Imam Ibnul Mulaqqin (wafat th. 804 H).
5. Syaikh ‘Abdurrahman as-Sa’di is (wafat th. 1376 H).
6. Syaikh Muhammad Hayat as-Sindi (wafat th. 1163 H).
7. Dr. Musthafa al-Bugha dan Mukyiddin Mistu
8. Nazhim Muhammad Sulthan.
9. Syaikh Muhammad bin Shalih al-’Utsaimin (wafat th. 1421 H).
10. Syaikh ‘Abdul Muhsin al-’Abbad hafizhahullah.
11. Syaikh Shalih al-Fauzan hafizhahullah.
12. Syaikh Shalih Alu Syaikh haftzhabullah.
13. Dan lain-lain.
Untuk Download Silakan: KLIK DI SINI

SEMOGA BERMANFAAT

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

close