Selasa, 02 Januari 2018

DOWNLOAD KITAB MUGHNI MUHTAJ JUZ 2

KITAB MUGNI AL-MUHTAJ JUZ-2

Kitab Mughni al-Muhtaj merupakan salah satu kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i yang sangat populer di kalangan para penuntut ilmu di seluruh dunia. Kitab karangan Syeikh Khatib Syarbaini ini merupakan salah satu Syarh terbaik dari kitab Minhaj at-Thalibiin karangan Imam an-Nawawi. Kitab ini juga sangat membantu para penuntut ilmu dalam mengkaji al-Mahalli (Kanzu ar-Raaghibiin) karangan Imam Jalaluddin al-Mahalli yang merupakan kitab yang wajib di kaji di Dayah-dayah Aceh.
Yang ingin mendownload kitab Mughni al-Muhtaj juz. 2 silakan klik link berikut :
DOWNLOAD

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

close