Kamis, 20 September 2018

TERJEMAHAN DAN I'RAB AWAMIL VERSI DAYAH ACEH: AMIL QIYASI DAN AMIL MA'NAWIو القياسية منها سبعة : احدها : الفعل على الاطلاق ، و اسم الفاعل ، و اسم المفعول ، و الصّفة المشبّهة ، و المصدر ، و كل اسم اضيف الى اسم اخر ، و كل اسم تم و استغنى عن الاضافة
Dan (bermula) amil qiyasi (sebagian) dari padanya (seratus) (itu) tujuh. (Bermula) salah satunya (tujuh) (itu) fi’il atas ithlaq dan isim faa’il dan isim maf’ul dan sifat musyabbahah dan masdar dan tiap-tiap isim yang diidhafahkan (akan dia isim) kepada isim yang lain dan tiap-tiap isim yang sempurna (ia isim) dan terkaya (ia isim) daripada idhafah.
و المعنوية منها عددان : العامل فى المبتداء و الخبر وهو الابتداء ، و العامل فى الفعل المضارع وهو وقوعه موقع الاسم ، نحو : زيد يضرب فى موضع : زيد ضارب
Dan (bermula) amil ma’nawi (sebagian) daripadanya (seratus) (itu) dua bilangan. (mana-mana dua) amil pada mubtada dan khabar dan (bermula) dianya (amil pada mubtada dan khabar) (itu) ibtida’ dan ‘Aamil pada fi’il yang mudhari’ dan (bermula) dianya (amil pada mudhari’) (itu) jatuhnya (mudhari’) pada tempat jatuh isim. (bermula) demikian (itu) seumpama:
زيد يضرب 
(Bermula) Zaid (itu) yang memukul (ia Zaid)
Pada tempat
 زيد ضارب
(Bermula) Zaid (itu) yang memukul (ia Zaid).
فهذه مائة عامل لايستغنى منها الصّغير والكبير، و الرّفيع والوضيع عن معرفتها و استعمالها في معمولاتها و اوردنا بيانها على طريق الحساب والعدد
Maka (bermula) ini (itu) sertatus amil yang tidak tekaya daripadanya (ini) (oleh) yang kecil dan yang besar dan yang tinggi dan yang rendah daripada mengenalnya (ini) dan menggunakannya (ini) pada segala tempat penggunaannya (ini) dan kami datangkan (akan) penjelasannya (ini) atas jalan hitungan dan bilangan.  
وبالله التّوفيق
Dan (tsabit) dengan Allah (itu) Taufiq (kekuatan untuk berbuat baik).

Wallahu A’lam Bii As-Shawab wal Hamdulillahi Rabbil A’alamiin.

SEMOGA BERMANFAAT

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

close