Selasa, 02 Oktober 2018

SERATUS QAIDAH ILMU NAHWU (BAGIAN I)1-  كلّ لفظٍ مفيدٍ كلام.
Setiap lafadh yang memberi faedah adalah kalam

2-   كلُّ كلمةً أو جملةٍ أو كلامٍ فهو قول وكل قول لفظ.
Semua kalimat, semua jumlah dan semua Kalam adalah qaul dan semua Qaul adalah lafadh.
3-  الفعل مرتبط بزمان.
Fi’il selalu terikat dengan masa

4-  الأصل في الأسماء الإعراب.
Hukum dasar semua isim adalah di’irab
5-  كلُّ حرف مبنيٌّ.
Semua huruf adalah dibina
6-  كل مضمرٍ مبنيُّ. 
Semua isim dhamer adalah dibina
7-  الأصلُ في البناء السكون .
Hukum dasar pada bina adalah sukun
8-  الأصل في الإعراب  بالحركات. 
Hukum dasar pada I’rab adalah dengan harkat

9-  الإعراب  قد يكون بالحرفِ أو بالحذف.
I’rab kadang-kadang dengan huruf dan dengan buang
10-  المعارف سبعة.
Isem ma’rifah ada tujuh
11-  الضمائر والإشارة والموصول: ألفاظ محصورة. 
Semua isim dhamir, isim isyarah dan isim mausul adalah lafadh-lafadh yang yang sudah ditetapkan
12-  الأصل في (أل) للتعريف.
Hukum dasar pada alif dan lam adalah untuk berfaedah ma’rifah
13-  النيابة في الحركاتِ والحروفِ والكلماتِ .
Pergantian terjadi pada harkat, huruf dan kalimat
14-  كلُ اسم مرفوع -ليس قبله شيء- فهو مبتدأُُ أو خبر.
Semua isim marfu’ yang didepannya tidak ada kalimat lain adalah mubtada atau khabar
15-  المبتدأ وخبره، والفاعل ونائبه، مرفوعات.
Mubtada, khabar mubtada, faa-il dan na-ib faa-il adalah marfu’
16-  الأصل في الأخبار أن تؤخر. 
Hukum dasar pada semua khabar adalah tertakkhir
17-  حذف ما يعلم جائز. 
Boleh membuang sesuatu yang sudah dimakmuli
18-  الحذف بلا دليل ممتنع.
Tidak boleh membuang tanpa dalil
19-  الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة.
Hukum dasar pada mubtada adalah ma’rifah
20-  لا يجوز الابتداء بالنكرة مالم تُفد.
Isim nakirah tidak boleh jadi mubtada kecuali ada mushawwigh

Bersambung ke: Seratus Qa'idah Ilmu Nahwu (Bagian 2)
                         Qaidah Ilmu Nahwu (Bagian Ke 3)
                         Seratus Qaidah Ilmu Nahwu Bagian Ke 4
                         Seratus Qaidah Ilmu Nahwu Bagian Ke 5

SEMOGA BERMANFAAT

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

close