Rabu, 10 Oktober 2018

SERATUS QAIDAH ILMU NAHWU (BAGIAN KE 5) HABIS81- الإمالة في الألف والفتحة.
Imalah itu pada Alif dan Fatah
82- الحرف بريء من التصريف.
Tidak ada tashrif pada huruf
83- ليس في اللغة ماهو على وزن "فِعُل".
Dalam bahasa Arab tidak ada kalmat dengan wazan “Fi’ula”
84- ما لزم الكلمة هو الأصلي من الحروف.
Huruf Ashli sebuah kalimat adalah huruf yang selalu ada pada kaliat tersebut
85- همزة الوصل لا تثبت في الوصل.
Hamzah wasal tidak dibaca ketika diwashal
86- اللبس بلا قصد محذور.
Di larang membuat kesamaran tanpa qarinah
87- التخفيف مقصد من مقاصد اللغة.
Takhfif adalah salah satu tujuan dari tujuan bahasa
88- الهمز ثقيلٌ يعالج بالملاينة.
Hamzah adalah huruf berat yang diproses dengan menggantinya menjadi huruf layin.
89- كل ما جاز قراءةً جاز لغةً.
Setiap lafadh yang bisa dibaca boleh dijadikan bahasa
90- الأيسر في الاستعمال هو الأشهر.
Yang masyhur adalah yang paling mudah penggunaanya
91- لا تنقض القواعد بمفاريد الشواهد.
Qaidah tidak rusak karena menyalahi satu referensi (contoh dalam syair atau referensi bahasa lainnya)
92- عليك بالأشباه والنظائر.
Biasakanlah membuat analogi dan perbandingan
93- المشقة تجلب التيسير.
Kesukaran bisa mengundang kemudahan
94- العبرة بالغالب لا بالنادر.
Penilaian dilihat pada yang sering bukan pada yang jarang
95- إعمال الكلام أولى من إهماله.
Memaknai sebuah kalam lebih baik daripada membiarkannya tanpa makna
96- الإعراب فرع عن المعنى.
I’rab adalah pengaruh sebuah makna
97- عدم التقدير أولى من التقدير.
Kalam tanpa kalimat yang ditakdirkan lebih baik daripada yang ada takdir
98- الضرورة في الشعر تقدر بقدرها.
Yang dibolehkan karena dharurah dalam syi’ir hanya boleh seukuran darurah
99- الأصل بقاء ما كان على ما كان.
Hukum dasar pada segala sesuatu adalah tetap sebagaimana ashanya
100- العبرة في الإعراب بالخواتيم.

والحمد لله رب العالمين                                       SEMOGA BERMANFAAT
Tidak ada komentar:

Posting Komentar

close