Senin, 20 April 2015

MENGENAL AMEL DALAM NAHWU

PENDAHULUAN
بسم الله الرحمن الراحيم
        Puji syukur kehadirat Allah yang menuntun hamban-Nya dalam penulisan risalah kecil ini. Selawat serta salam keharibaan penghulu kita nabi Muhammad. Saw, Utusan Tuhan kepada jin dan insan yang menyampaikan risalah Islam kepada umatnya dalam bahasa Arab. Selawat salam pula kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang terus mengembangkan syari’at dengan bahasa Arab.
        Bahasa Arab merupakan bahasa pengantar syari’at Islam karena al-Qur’an diturunkan di Tanah Arab. Karena Bahasa pengantar bagi syari’at maka bahasa Arab sangat penting untuk dikaji dan dipelajari oleh seluruh umat Islam agar mereka dapat memahami isi al-Qur’an dan hadis yang merupakan dalil utama segala permasalahan dalam Islam.
        Buku kecil ini merupakan salah satu sarana pemula untuk mempelajari bahaha Arab, saya susun dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti oleh kalangan awam.
        Semoga buku kecil ini dapat bermanfaat sebagaimana Ashalnya (Awamil Mi’ah Li Jurjani) telah meberikan sangat banyak manfaat.
Matangkuli, 15 April 2015
Abi Sulthan Tgk. Taufiq Yacob, S. Pd. IAWAMIL (SEGALA AMIL)
Amil adalah lafadz yang mempengaruhi baris (I’rab) kalimat sesudahnya.
Awamil secara umum, dibedakan menjadi dua macam, yaitu;
1.   Amil Maknawi (Tidak berbentuk Lafadh)
Amil maknawi hanya dua, yaitu;
a.   Amil maknawi pada mubtada yaitu “IBTIDA”
b.   Amil maknawi pada fi’il mudhari’ yaitu “TAJARRUD”
2.   Amil Lafdzi (Amil Berbentuk Lafazh)
Amil lafdzi dikelompokkan lagi menjadi dua;
a.   Amil lafzhi Sima’iyah
b.   Amil Lafzhi Qiyasiyah

Amil lafdzi sima’iyah terbagi dalam 13 kelompok:
1.   SEMBILAN BELAS HURUF YANG MEN-JAR-KAN ISIM, YAITU:
بِ
Dengan
تَ
Demi  (huruf qasam)
مُنْذُ
Semenjak
مِنْ
Dari
لِ
Bagi / Milik
حَتَّى
Hingga
اِلَى
Kepada
رُبَّ
Sedikit
عَشَا
Selain
فِيْ
Pada / Dalam
وَ
Sedikit (waw rubba)
عَداَ
Selain
عَنْ
Daripada / Untuk
عَلَى
Atas
خَلَا
Selain
وَ
Dan
كَ
Seperti


بِ
Demi  (huruf qasam)
 مُذْ
Semenjak2.   ENAM HURUF YANG MENASHAB ISIM DAN MERAFA’ KHABAR:
اِنَّ
Sesungguhnya
كَأَنَّ
Seolah-olah
لَيْتَ
Mudah-mudahan
اَنَّ
Sesungguhnya
لَكِنَّ
Tetapi
لَعَلَّ
Mudah-mudahan

3.   DUA HURUF YANG MERAFA' ISIM DAN MENASHAB KHABAR:
مَا
Tidak (Huruf Nafi)
لاَ
Tidak (Huruf Nafi)

4.   TUJUH HURUF YANG MENASHABKAN ISIM:
وَ
Beserta
هَيَا
Wahai
إِلاَّ
Kecuali
أَيْ
Wahai
يَا
Wahai
أَ
Wahai
أَيَا
Wahai5.   EMPAT HURUF YANG MENASHAB FIIL MUDHARI’:
أَنْ
Bahwa
كَيْ
Supaya
لَنْ
Tidak / Tiada
إِذًا
Ketika itu
6.   LIMA HURUF YANG MEN-JAZAM-KAN FIIL MUDHAR’I:
إنْ
Jika
لِ
Hendak (Lam Amar)
لَمْ
Tidak /Bukan/Belum
لا
Jangan (Lam Nahyi)
لَمَّا
Tidak7.   SEMBILAN ISEM YANG MENJAZAM DUA FI’IL MUDHAR’I
     KARENA MENGANDUNG MAKNA SYARAT:
مَنْ
Siapa saja
مَتَى
Kapan-kapan
أَنَّى
Dimana
مَا
Apa saja
مَهْمَا
Kapan-kapan
حَيْثُمَا
Sekira-kira
أَيُّ
Seri mana
أَيْنَ
Dimana
إِذْمَا
Ketika

8.   EMPAT KALIMAT YANG MENASHABKAN 
  ISIM NAKIRAH DAN MENJADIKANNYA TAMYIZ:
أَحَدَ عَشَرَ   Hingga   تِسْعَةَ عَشَرَ
Bilangan 10 - 19
عِشْرُوْنَ Hingga   تِسْعُوْنَ
Bilangan  20 - 90
 كَمْ
Beberapa
كَأيِّنْ
Seolah-olah

9.   SIMBILAN KAIMAT ISEM FI’IL
Enam Kalimat Isem fi’il yang Menasab Isem:
رُوَيْدَ
Tangguhkan
عَلَيْكَ
Selalulah
بَلْهَ
Tinggalkan / Biarkan
هَاءَ
Ambillah
دُوْنَكَ
Ambillah
حَيَّهَلْ
Datangilah
Tiga Isem Fi’il yang Merafa’ Isem:
هَيْهَاتَ
Jauhlah
سَرْعَانَ
Mempercepat
شَتَّانَ
Jauh berbeda

10.       TIGA BELAS FI’IL NAQISHAH YANG MERAFA’ ISEM
         MENASAB KHABAR:
كَانَ
Ada
ظَلَّ
jadi pada hari
مَا فَتِئَ
Senantiasa
صَارَ
Jadi 
بَاتَ
jadi pada malam
مَا دَامَ
Senantiasa
اَصْبَحَ
Jadi pada pagi
مَا زَالَ
Senatiasa
لَيْسَ
Tidak
اَمْسَ
Jadi pada sore
مَابَرِحَ
Senantiasa
Semua tasrif dari fi’il-fi’il naqishah beramal merafa’ isem menasab khabar.
اَضْحَى
Jadi pada dhuha
مَآ إِنْفَكَ
Senantiasa

11.    EMPAT FI’IL MUQARABAH YANG MERAFA’ ISEM MENASAB KHABAR:
عَسَى
Hampir
أَوْشَكَ
Hampir
كَدَا
Hampir
كَرَبَ
Hampir

12.            EMPAT FI’IL MADDAH DAN ZAM, MERAFA’ ISEM JENIS YANG
          DIMAKRIFAHKAN DENGAN ALIF LAM  DAN DIKHUSUSKAN 
          DENGAN MADDAH DAN ZAM:
نِعْمَ
Sebaik-baik
سَآءَ
Sejahat-jahat
بِأْسَ
Sejahat-jahat
حَبَذَا
Sebaik-baik

13.    TUJUH FI’IL SYAK DAN FI’IL YAQIN YANG MASUK
       ATAS MUBTADA DAN KHABAR DAN MENJADIKAN
       KEDUANYA SEBAGAI MAF’UL (BERBARIS MANSUB)
حَسِبْتُ
Aku Sangka
رَأَيْتُ
Aku Yakin
زَعَمْتُ
Aku Sangka
خِلْتُ
Aku Sangka
عَلِمْتُ
Aku Yakin


ظَنَنْتُ
Aku Sangka
وَجَدْتُ
Aku YakinTUJUH AMIL LAFDHI QIYASIYAH
Semua jenis fi’il
Sifat Musyabbahah
Semua isem yang sempurna dan tidak membutuhkan idhafah seperti isem mubham
Isem fa’il
Masdar
Isem Maf’ul
Mudhaf9 komentar:

 1. aslamualaikum,,
  ustad, minta share definisi/ keterangan kata seperti :
  amil, murokab, jar dst
  wasalam

  BalasHapus
 2. Amel sima'i kalau di jumlah per noknya knp jumlahnya 93 ..?
  Mohon pencerahannya..

  BalasHapus
 3. Amel sima'i kalau di jumlah per noknya knp jumlahnya 93 ..?
  Mohon pencerahannya..

  BalasHapus
 4. Asalamu'Alaikum tad..
  Amil Nauman Ada berapa tad??

  BalasHapus

close