Minggu, 03 Mei 2015

MEMAHAMI DASAR ILMU NAHWU DENGAN MUDAH 2

PEMBAGIAN I’RAB ISEM

     1.   Isem Marfu’
       a.   Mubtada
    Mubtada adalah Isem marfu’ dengan Ibtida’.
    Ciri-ciri mubtada:
           1)    Isem ma’rifah
           2)    Tidak didahului oleh amil lafdhi
           3)    Berada di awal kalam
Contoh:
زَيْدٌ dalam jumlah ismiyah (زَيْدٌ قَائِمٌ: Bermula si Zaid itu yang berdiri)
b.   Khabar
Khabar adalah isem marfu’ yang menjadi pelengkap mubtada.
Ciri-ciri khabar
1)    Isem dhahir atau isem zamir
2)    Berada setelah mubtada
3)    Jadi pasangan mubtada dalam jumlah ismiyah
 Contoh:
قَائِمٌ dalam jumlah ismiyah (زَيْدٌ قَائِمٌ: Bermula si Zaid itu yang berdiri)
c.   Fa-il
Fa-il adalah isem marfu’ yang berada setelah fi-‘il ma’ruf atau dhamir dalam fi’il ma’ruf
Ciri-ciri fa-il
1)   Isem dhahir atau isem dhamer
2)   Berada setelah fi’il ma’ruf atau zamer dalam fi-‘il ma’ruf
3)   Menjadi pelengkan fi-‘il makruf dalam jumlah fi’liyah (sebagai pelaku)
Contoh:
زَيْدٌ dalam jumlah fi’liyah (خَرَجَ زَيْدٌ : Telah keluarlah si Zaid)

d.   Na-ib Fa-il
Na-ib fa-‘il
Na-ib fa-‘il adalah isem marfu yang berada setelah fi’il majhul atau dhamer dalam fi-il majhul
Ciri-ciri na-ib fa-‘il:
1) Isem dhahir atau isem dhamer
2) Berada setelah fi’il majhul atau zamer dalam fi-‘il majhul
3) Menjadi pelengkan fi-‘il majhul dalam jumlah fi’liyah (sebabagai penderita)
Contoh:
زَيْدٌ dalam jumlah fi’liyah (خُرِجَ زَيْدٌ : Telah dikeluarkan akan si Zaid)
e.   Isem كَان dan saudaranya
Kalimat isem pertama setelah fi-‘il naqishah
Contoh:
زَيْدٌ dalam jumlah ismiyah (كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا : Ada lah Si Zaid itu yang berdiri)
f.    Khabar إِنَّ dan Saudaranya
Kalimat isem kedua setelah huruf menasab isem dan merafa’ khabar.
قَائِمٌ  dalam jumlah ismiyahاِنَّ زَيْدًا  قَائِمٌ) : Sesungguhnya si Zaid itu yang Berdiri)
g.   Na’at, ataf, badal dan taukid kepada marfu’
1)   Na’at adalah isem fa-il atau Isem maful yang menyempurnakan isem sebelumnya dengan menjelaskan sifat-sifatnya atau menjelaskan sifat-sifat dari mudhaf zamer yang kembali kepada isem tersebut.
Contoh na’at marfu’:
اَلْعَالِمُ dalam (الْعَالِمُ خَرَجَ زَيْدٌ: Telah keluarlah Si Zaiz yang Aliim)  dan (إِبْنُهُ الْعَالِمُ خَرَجَ زَيْدٌ: Telah keluarlah si Zaid yang Aliim anaknya)
2)   Ataf adalah kalimat setelah huru ‘ataf. Huruf ataf adalah:
وَ فَ -  ثُمَّ أَوْ -  أَمْ -  إِمَّا  بَلْ  لاَ لَكِنْ حَتَّى
contoh ‘Ataf marfu’:
 عَمْرٌ jumlah fi’liyah (وَ عَمْرٌ خَرَجَ زَيْدٌ : Telah keluarlah si Zaid dan si Umar)
3)   Taukid
Isem-isem yang berfungsi untuk menguatkan maksud dari isem sebelumnya.
isem-isem taukid adalah:
نَفْسُ -  كُلُّ -  عَيْنُ -  أَجْمَعُ
Contoh taukid marfu’:
نَفْسُ  dalam jumlah fi’liyah (نَفْسُهُ خُرِجَ زَيْدٌ: Telah keluarlah si Zaid dirinya si Zaid)
4)   Badal
Badal adalah kalimat yang berfungsi untuk meralat kalimat sebelumnya.
Contoh badal marfu’:
ٌ عَمْرٌdalam jumlah fi’liyah (عَمْرٌ خَرَجَ زَيْدٌ: Telah keluarlah si Zaid maksudnya Si Umar)

2.   Isem Mansub
a.   Semua jenis maf’ul (maf’ul mutlaq, maf’ul bih, maf’ul ma’ah, maf’ul min ajlih).
Maf’ul adalah isem yang berada setelah fa’il dari fi’il muta’addi sebagai penderita dalam jumlah fi’liyah.
Ciri-ciri maf’ul:
1)   Sebelumnya ada fi’il muta’addi serta fa’ilnya
2)   Tanpa maf’ul jumlah fi’iliyah telah bisa dipahami
Contoh:
عَمْرًا dalam jumlah fi’liyah (ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا: Telah memukul oleh si Zaid akan si Umar)
b.   Zaraf zaman
Zaraf zaman adalah nama masa yang mansub dengan فِيْ bermakna dalam yang takdirkan.
Contoh:
يَوْمًا -  لَيْلَةً  -  نَهَارًا
c.   Zaraf makan
Zaraf makan adalah nama tempat yang mansub dengan فِيْ bermakna dalam yang takdirkan.
Contoh:
أَمَامَ -  خَلْفَ –   فَوْقَ
d.   Hal
Hal adalah isem mansub yang menafsirkan (menjelaskan) keadaan / kelakuan yang mubham (kurang jelas) pada isem sebelumnya (sahib hal).
Ciri-ciri hal:
1)   Isem nakirah
2)   Isem fail atau isem maf’ul
3)   Berada setelah sempurna jumlah fi’liyah atau jumlah ismiyah
4)   Menjelaskan keadaan/kelakuan yang mubham
Contoh:
رَاكِبًا dalam jumlah fi’liyah (جِاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا : telah datanglah si Zaid hal keadaannya berkenderaan)

e.   Tamyiz
Tamyiz adalah isem mansub yang menafsirkan zat yang mubham.
Ciri-ciri tamyiz:
1) Isem nakirah
2) Berada setelah sempurna jumlah fi’liyah atau jumlah ismiyah
3) Menjelaskan zat yang mubham
Contoh:
إِشْتَرَيْتُ عِشْرِيْنَ غُلَامًا  : Telah saya beli akan dua puluh apa iya dua puluh budak.

f.    Mustasna
Maksudnya Isem setelah إِلاَّ pada kalam yang sempurna
Contoh:
قَامَ الْقَوْمُ إِلاَّ زَيْدَا : Telah berdiri lah kaum kecuali si Zaid

g.   Isem لا
Isem لا yang mansub adalah isem nakirah setelahnya yang tidak diselangi oleh kalimat lain dan tidak ada pengulangan لا sesudahnya.
Contoh:
لاَ رَجُولَ فِيْ الدَّارِ : Tiada jenis laki-laki dalam rumah

h.   Munada
Munada adalah nama yang dipanggil sesudah huruf nida’ (Panggilan).
Contoh:
يَا عَبْدَ اللهِ : Wahai Abdallah.

i.     Khabar كان dan saudaranya
Kalimat isem kedua setelah fi-‘il naqishah
Contoh:
 قَائِمًا dalam jumlah ismiyah (كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا : Ada lah Si Zaid itu yang berdiri)

h.   Isem إِنَّ dan Saudaranya
Kalimat isem pertama setelah huruf menasab isem dan merafa’ khabar.
زَيْدًا  dalam jumlah ismiyahاِنَّ زَيْدًا  قَائِمٌ) : Sesungguhnya si Zaid itu yang Berdiri)

j.    Na’at, ataf, badal dan taukid kepada isem mansub
Contoh Na’at mansub:
اَلْعَالِمَ dalam jumlah fi’liyah (ضَرَبَ زَيْدٌ  عَمْرًا العَالِمَ : Telah memukul oleh si Zaid akan Si umar yang alim) dan (إِبْنُهُ   ضَرَبَ زَيْدٌ  عَمْرًا العَالِمَ : Telah memukul oleh si Zaid akan Si umar yang alim anaknya)
Contoh ‘Ataf mansub:
بَكْرًا dalam jumlah fi’liyah (وَ بَكْرًا  ضَرَبَ زَيْدٌ  عَمْرًا: Telah memukul oleh si Zaid akan Si umar dan si Bakar)
Contoh taukid mansub:
نَفْسَ dalam jumlah fi’liyah (نَفْسَهُ   ضَرَبَ زَيْدٌ  عَمْرًا : Telah memukul oleh si Zaid akan Si umar dirinya si Umar)
Contoh badal mansub:
عَمْرًا dalam jumlah fi’liyah (ضَرَبْتُ زَيْدًا عَمْرًا : Telah saya pukul akan si Zaid maksud saya si Umar).


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

close