Minggu, 31 Desember 2017

TERJEMAHAN DAN I’RAB KITAB AWAMEL VERSI DAYAH ACEH BAHAGIAN (NA’U) KESEBELASوَ النَّوْعُ  الْحَادِى عَشَرَ أَفْعَالٌ  تُسَمَّى أَفْعَالَ الْمُقَارَبَةِ  تَرْفَعُ  الْاِسْمَ  وَ تَنْصِبُ الْخَبَرَ

Terjemahan:
Dan (bermula) bagian yang kesebelas (itu) segala fi’il yang dinamakan (akan dia) segala fi’il  (akan) fi’il-fi’il muqarabah yang merafa’ ia (fi’il muqarabah) (akan) isem dan yang menashab ia (fi’il muqarabah) (akan) khabar.

I’rab :
وَ          : Huruf Isti’naf
النَّوْعُ    : Mubtada’. Hukum mubtada’ marfu’. Alamat rafa’ dhammah yang dhahir pada akhirnya, karena isem mufrad. Hukum isem mufrad dirafa’ dengan dhammah, dinashab dengan fatah dan dijar dengan kasrah.
النَّوْعُ    : Maushuf.
الْحَادِى عَشَرَ: Isem ‘adat murakab dibina atas fatah pada mahal rafa’ disifat kepada النَّوْعُ.
أَفْعَالٌ   : Khabar mubtada’. Hukum khabar mubtada marfu’. Alamat rafa’ dhammah yang dhahir pada akhirnya, karena jama’ taksir. Hukum jamak taksir dirafa’ dengan dhammah, dinashab dengan fatah dan dijar dengan kasrah.
تُسَمَّى       : Fi’il mudhari’ majhul yang  marfu’ karena sunyi dari pada amil naashib dan amil jaazim. Alamat rafa’ dhammah yang ditakdirkan. Karena mudhari’ mu’tal alif. Hukum fi’il mudhari’ mu’tal alif dirafa’ dengan takdir, dinashab dengan takdir dan dijazam dengan takdir. Tugas fi’il majhul merafa’ na-ib fa-il menasab maf’ul. Na-ib fa-ilnya dhamer yang ada didalamnya. Takdirnya هِيَ.
 تَرْفَعُ    : Fi’il mudhari’ ma’ruf yang muta’addi dan marfu’ karena sunyi dari pada amil naashib dan amil jaazim. Alamat rafa’ dhammah yang dhahir pada akhirnya. Karena fi’il mudhari’ shahih akhir. Hukum fi’il mudhari’ shahih akhir dirafa’ dengan dhammah, dinashab dengan fatah dan dijazam dengan sukun. Tugas fi’il ma’ruf yang muta’addi merafa’ fa-il dan menashab maf’ul. Fa-ilnya dhamer yang ada didalamnya. Takdirnya هي.
الإِسْمَ    : Maf’ul. Hukum maf’ul manshub. Alamat nashab fatah yang dhahir pada akhirnyan, karena isem mufrad. Hukum isem mufrad dirafa’ dengan dhammah, dinashab dengan fatah dan dijar dengan kasrah.
وَ          : Huruf athaf
تَنْصِبُ   : diathafkan kepada تَرْفَعُ. hukum athaf mengikuti ma’thuf alaih. Diathaf kepada yang marfu’ marfu’.Alamat rafa’ dhammah yang dhahir pada akhirnya, karena fi’il mudhari’ shahih akhir.Hukum fi’il mudhari’ shahih akhir dirafa’ dengan dhammah, dinashab dengan fatah dan dijazam dengan sukun.
تَنْصِبُ   : Fi’il mudhari’ ma’ruf yang muta’addi dan marfu’ karena diathaf kepada fi’il marfu’. Tugas fi’il ma’ruf yang muta’addi merafa’ fa-il dan menashab maf’ul. Fa-ilnya dhamer yang ada didalamnya. Takdirnya هي.
الْخَبَرَ    : Maf’ul. Hukum maf’ul manshub. Alamat nashab fatah yang dhahir pada akhirnyan, karena isem mufrad. Hukum isem mufrad dirafa’ dengan dhammah, dinashab dengan fatah dan dijar dengan kasrah.

وَ هِيَ أَرْبَعَةُ أَفْعَالٍ :عَسَى وَ كَادَ وَ أَوْشَكَ وَ كَرُبَ
Dan (bermula) dianya (fi’il-fi’il muqarabah) (itu) empat segala fi’il. (Mana-mana empat) عَسَى (hampir) dan  كَادَ (hampir) dan  اَوْشَكَ (harpir) dan كَرُبَ (hampir).

وَ          : Huruf isti’naf.
هِيَ      : Isem dhamer mufradah ghaibah. Dibina atas fatah pada mahal rafa’, mubtada’.
اَرْبَعَةُ   : Khabar mubtada’. Hukum khabar mubtada marfu’.Alamat rafa’ dhammah yang dhahir pada akhirnya, karena isem mufrad. Hukum isem mufrad dirafa’ dengan dhammah, dinashab dengan fatah dan dijar dengan kasrah.
اَرْبَعَةُ: Mudhaf
اَفْعَالٍ    :Mudhaf  Ilaih. Hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf. Alamat jar kasrah    yang dhahir pada akhirnya. Karena jamak taksir.Hukum jama’ taksir dirafa’ dengan dhammah, dinashab dengan fatah dan dijar dengan kasrah.
اَرْبَعَةُ : Mubdal minhu
 كَادَكَرُبَ  : Isem عَلَى سَبِيْلِ الْحِكَايَةِ . Dibina atas  مَا كَانَ عَلَيْهِ pada mahal rafa’ dibadal kepada اَرْبَعَةُ


2 komentar:

close