Rabu, 03 Januari 2018

DOWNLOAD ISTILAH-ISTILAH PENTING DALAM KITAB KUNINGSegala puji bagi Allah yang memberikan pemahaman mendalam untuk para ulama sehingga mereka dapat menyampaikan ilmu yang sangat banyak dan panjang dalam rangkaian kata yang padat dan penuh ma’na.
            Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Saw, para keluarga dan shahabat beliau sekalian. Kepada Ulama Mutaqaddimin, Ulama Muutaakhiriin dan Ulama-ulama yang mu’tabar hingga akhir zaman.
            Khazanah kitab kuning merupakan barang antik yang sangat bernilai harganya  dan semakin lama semakin mahal pula harganya karena ilmu yang terkandung di dalamnya merupakan karya besar para Al-Ulama Ash-Shalihiin Al-Amillin Al-Mukhlishin, membahas segala persoaalan keagamaan yang merupakan kebutuhan umat sepanjang zaman.
            Dalam kitab kuning terdapat istilah-istilah penting yang digunakan secara turun temurun dari masa kemasa sehingga dibutuhkan pemahaman tentang pengertian dan maksud dari masing-masing istilah tersebut bagi siapa saja yang ingin mendalami kitab kuning.
            Buku kecil ini menjelaskan sebagian kecil istilah-istilah tersebut yang menurut penulis mesti dipahami oleh para pemula dalam belajar mengkaji kitab kuning khususnya istilah-istilah dalam Fiqh as-Syafi’iyyah. Penulis merangkum istilah-istilah tersebut dari kitab-kitab para ulama untuk memudahkan dalam memuraja’ah ketika diperlukan dan memudahkan pemahamannya bagi mereka yang belum mampu mengkajinya secara langsung dari kitab-kitab berbahasa Arab, karena dalam buku ini istilah-istilah itu penulis jelaskan secara ringkas dalam bahasa Indonesia.
            Tentu buku ini sangat jauh dari kesempurnaan dan sangat banyak kekurangannya. Penulis sangat mengharapkan kepada siapa saja yang mendapatkan kekeliruan yang fatal dalam buku ini agar meluruskannya dan memberi tahukan kepada penulis agar dapat memperbaikinnya sebagai mana mestinya demi kebaikan kita bersama.
Semoga buku kecil ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan siapa saja yang membacanya.
Semoga pembaca bersedia mendo’akan penulis agar termasuk dalam golongan orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah dunia dan akhirat.
Semoga kita semua diberikan pemahaman yang benar dalam ‘Aqidah dan Amaliah sebagai mana diwariskan oleh para Ulama dalam kitab-kitab mereka.
Semoga kita diberikan pemahaman mendalam tentang ilmu agama sehingga tidak tergelincir dalam kesesatan.
Semoga kita semua menjadi penghuni surga di Alam Baqa.

Silakan Download File PDF:

1 komentar:

close