Rabu, 13 Februari 2019

HIKMAH FI'IL MAJHUL


HIKMAH FI’IL MAJHUL            Di segi disebutkan atau tidak disebutkan pelakunya (faa-il) fi’il terbagi dua: Ma’ruf/Ma’lum dan Majhul.

1.      Fi’il Ma’ruf/Ma’lum adalah:
ما ذُكر فاعِلهُ في الكلام
Fi’il yang disebutkan pelakunya (faa-il) dalam kalam
2.      Fi’il Majhul
ما لم يُذكر فاعله في الكلام بل كان محذوفاً
            Fi’il yang tidak disebutkan pelakunya (faa-il) dalam kalam
            Ciri-ciri fi’il Majhul adalah:
1.      Huruf pertamanya berbaris dhammah pada madhi dan mudhari’
2.      Huruf sebelum terakhirnya berbaris kasrah pada  madhi dan berbaris fatah pada mudhari’.

Hikmah disembunyikan faa-ilnya adalah:
1.      Untuk meringkas
2.      Mengandalkan kecerdasan pendengar
3.      Sudah dimaklumi
4.      Karena tidak diketahui pelakunya
5.      Menjaga keselamat pembicara
6.      Menjaga keselamat pelaku (faa-il)
7.      Menghina pelaku (seolah-olah lidah pembicara tidak mau dikotori dengan menyebut pelaku yang kotor)
8.      Mengagungkun pelaku (seolah-olah lidah pembicara tidak layak menyebuk pelaku yang sangat mulia)
9.      Merahasiakan pelaku dari pendengar.


Lihat :
Jaami’ ad-Durus, juz. 1, hal. 50.
والفعلُ المجهول ما لم يُذكر فاعله في الكلام بل كان محذوفاً لغرضٍ من الأغراض إما للايجاز، اعتماداً على ذكاء السامع، وإما للعلم به، وإما للجهل به، وإما للخوف عليه، وإما للخوف منه، وإما لتحقيره؛ فتُكْرِمُ لسانك عنه، وإما لتعظيمه تشريفاً له فتكرمُه أن يُذكر، إن فعل ما لا ينبغي لمثله أن يفعله، وإما لإبهامه على السامع.

SEMOGA BERMANFAAT


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

close